Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Para penghafal Al-Quran juga dimuliakan oleh Allah SWT. Sungguh mulia para penghafal Quran bisa mengangkat derajat orang tua diakherat dan diberikan mahkota kemuliaan.

Keutamaan menghafal, membaca dan ayat Al-Quran, Allah akan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya. Selain itu, hadist Imam Bukhori dan muslim menjelaskan mengenai janji Allah kepada penghafal Al-Quran yakni akan bersama malaikat dan juga mendapatkan pahala meski terbata-bata.

Fenomena keberkahan bagi penghafal Al-Quran di dunia yaitu dengan menghafal dan memahami Al-Quran sangat dicari dan dibutuhkan oleh pesantren dan tidak susah bagi para penghafal Quran jika ingin masuk ke perguruan tinggi. Buktinya banyak sekali para penghafal Al-Quran yang menjadi sarjana dengan bekal hafalan Al-Qurannya.

Kesimpulannya adalah marilah kita senantiasa menghafal Al-Quran dan memahaninya karena banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada para penghafal Al-Quran.